Основна дейност на "МЕРКОМЕРС" ЕООД Варна е производство и доставка на бетон и циментови замазки и услуги, свързани с тяхната доставка във Варна и региона.

 

Производство на бетонови разтвори и изделия за собствени нужди и за строителния пазар.


В базата на фирмата се произвеждат бетонови разтвори, защитени със сертификат за качество. Фирмата разполага с напълно оборудван бетонов възел във Варна и специализирани машини.

Рецептурите за производство на бетонови смеси са изготвени от акредитирана строителна лаборатория, в съответствие с нормативната база.


Произвежданите бетони отговарят на всички изисквания на ЕN 8129 и заложени в техническите характеристики в БДС. Взетите проби отлежават в строителна лаборатория, при спазване на необходимите температура на водата, температура и влажност на въздуха, а якостите на натиск се изпитват в акредитирана лаборатория.